Events Archives

Check here for the archives news and events done in Sreemath Muttathu Thirumala Temple.

feb13
POOYAM PRATHISHTA DINAM
11.00 PM : Shathakalasha Abhishekam, Pavamana Abhishekam
06.30 PM : KALYANOTHSAVAM
09.00 PM : Garuda Vahanapooja
VIEW GALLERY
kalyanothsavam
 
feb13
09.00 AM : UthamothamaSnapanam, Sannidhya Havanam, Poornahuthi,
Ashtamangala Darshanam, Mangala Prathana, Pattu Kanikyam
07.00 PM : Konkani Bhakthiganasudha
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
Konkani Bhakthiganasudha
 
feb13
09.00 AM : Kalasha Sudhi Havanam
10.00 AM : Parivara Sannidhya Havanam
06.30 PM : Abhangvani - Sri. Shimoga Venugopal & Party
09.00 PM : Vahanapooja, Shayanadhivasa Pooja
VIEW GALLERY
shimoga venugopal
 
feb13
05.30 AM : Uthapana Prarthana, Snapanam
05.45 AM : Sannidhya Havanam, Poornaahuthi, Prasanna Pooja
07.00 AM : Sree Lakshmi Venkatesha Vivaha Shobhayathra
08.15 - 08.45 AM : Kanyadanam
sreenivasa vivaham
 
 
09.15 AM - 09.45 AM : Meenam Rasi Subha Muhoorthm -
SREE MAHALAKSHMI PRATHISTA (UTHSAVAMOORTHI)
Astamangala Darshanam, Sannidhya Prathana, Pattu Kanikyam

VIEW GALLERY
sree mahalakshmi devi
 
 
10.30 AM : Namasankeerthana Lahari -
Sri. Chenkottai SKS Harihara Subrahmanyan & Party


Garuda Vahanapooja
VIEW GALLERY
chenkottai harihara subrahmanyan
 
 
06.30 PM : UNJAL SEVA
06.30 PM : Sangeetha Aaradhana - Sri. Suresh Pai
Dance Programme - Kumari Sravana & Kumari Sudarshana
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
suresh pai
 
feb13
08.00 AM : Adhivasa Tathwa Homam,
Pranaprathishta to Sree Mahalakshmi Idol
06.30 PM : Sathguru Sree Thyagaraja Pancharathna Keerthanalapanam
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
Sree Thyagaraja Pancharathna Keerthanalapanam
 
feb13
10.00 AM : AshtoMahamantra Sannidhya Havanam, Sree Lakshminarayana Hridaya Havanam, Nethronmeelanam to Sree Mahalakshmi Idol
06.30 PM : Concert - Yuvakalabharathi M.K. Shankaran Namboothiri
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
sankaran namboothiri
 
feb13
09.00 AM : 'Yore' - Konkani Digital Movie Show (Re.)
10.00 AM : Sree Narasimhastuthi Havanam
11.00 AM : Ulpo Samarpanam
06.30 PM : Konkani Comedy Drama - Parivarthan - by Gosree Kalakshethra
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
 
feb13
10.00 AM : LakhuVishu Yagam
06.30 PM : 'Yore' - Konkani Digital Movie Show
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
yore konkani movie
 
feb13
10.00 AM : Rakshathraya Havanam
06.30 PM : Violin Trio - Smt. Bindu .K. Shenoy & Party
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
bindu k shenoy
 
feb13
06.00 AM : Mahaganapathi Havanam
10.00 AM : Navagraha Havanam
06.30 PM : Dance Programme
09.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
Dance Programme
 
feb13
8.30 AM : Sree Mahalakshmi Devi Vigraha Shobhayathra
6.30 PM : Narasimha Stuthi Archana
7.00 PM : Sugamasangeetham - Smt. Jyothi Kammath & Party
9.00 PM : Vahanapooja
VIEW GALLERY
jyothi kammath
 
jan26
Arts, Sports & Games Competion
VIEW GALLERY